HASSES TANKAR OM LIVET.

Denna sida uppdaterad 2010-08-10

denna sida tänker jag visa på och relatera sådana företeelser och tendenser som har betydelse för människor och som påverkar hela deras liv och vardag.

Jag kommer att komplettera denna sida med fler bidrag som jag anser viktiga att belysa.


Är Sverige på väg mot ett liknande samhälle, som följande film visar eller vill vi hellre behålla den svenska modellen, som i filmen kallas "den förhatliga socialistiska" sjukvårdsmodellen, där staten tar hand om medborgarna på ett demokratiskt sätt?

Vill vi ha ett sjukvårdssystem där man kollar försäkringen eller plånboken innan man kör en sjuk eller skadad medborgare till närmaste sjukhus för att snabbt komma under behandling av specialistläkare?

Vill vi ha ett sjukvårdssystem där de välbärgade har råd att köpa personförsäkringar till sig och sin familj medan låglönearbetare som inte har råd till privata försäkringar får betala betala höga kostnader, om de skulle behöva livsavgörande läkarvård?

Vill vi ha et
t välfärdssystem där våra svenska utslagna eller arbetslösa måste bli hemlösa och lämnas att bo i toaletter, kartonger eller i trapphus pga. att de inte har pengar till att hyra en bostad?

Vill vi ha tillbaka det tidigare välfärdssystemet där samhället tog hand om de svaga i samhället och lät dem bo i härbärgen?

Vill vi ha tillbaka de nedlagda sjukhusen där de psykiskt sjuka hade vård och omsorg i stället för att skickas ut på gatorna för att rota i soptunnorna?

Sicko - en film av Michael Moore.

OBS!
Filmen är på 1.4 Gb och tar lång tid att ladda.
Speltid: 2 tim. 4 min.

Filmen handlar om det amerikanska
sjukvårdssystemet.